Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Cadwch gŵn ar dennyn byr yn unig.

Yn achlysurol (fel y nodir ar y giât) bydd adegau pan na chaniateir cŵn er mwyn sicrhau diogelwch defaid sy’n pori ar dir y castell. Gofynnwn yn garedig i ymwelwyr ddeall a pharchu’r amod hwn.

Arolwg

Olion darniog – ond atgofus – castell a loriwyd gan wrthdaro 

Sylfaenwyd Dryslwyn yn y 13eg ganrif ar fryn arunig yn nyffryn gwyrdd Tywi, ac arferai fod yn ganolfan bwysig yn nheyrnas hynafol y Deheubarth yn ne Cymru.

Nid oes llawer o wybodaeth ar gael am ei hanes cynnar, ond ym 1287 roedd yno wrthdaro sylweddol rhwng lluoedd Cymru a Lloegr. Mewn ymateb i wrthryfel gan y Cymro o arglwydd Rhys ap Maredudd, anfonwyd 11,000 o filwyr Lloegr i warchae ar y castell. Parhaodd y gwrthdaro bythefnos wrth i beiriannau gwarchae a thanseilwyr (milwyr â sgiliau peirianneg, gan gynnwys twnelu) naddu amddiffynfeydd y gaer yn ddyfal. Yn y pen draw, llwyddodd yr ymosodwyr i dynnu darn mawr o’r waliau i lawr a chwympodd y castell i ddwylo brenin Lloegr.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr  


Cyfleusterau

Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio cyhoeddus gyferbyn â'r brif fynedfa gyda thua 15 o leoedd, din bae parcio penodol i bobl anabl.

Cadwch gŵn ar dennyn byr yn unig.

Yn achlysurol (fel y nodir ar y giât) bydd adegau pan na chaniateir cŵn er mwyn sicrhau diogelwch defaid sy’n pori ar dir y castell. Gofynnwn yn garedig i ymwelwyr ddeall a pharchu’r amod hwn.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau