Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, bydd heneb hon ar gau i’r cyhoedd hyd nes yr hysbysir fel arall. Edrychwch ar wefan Cadw i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Arolwg

Canolfan teyrnas Deheubarth y bu mawr ymladd drosti  

Yn sefyll mewn man aruchel ar ben bryn uwchlaw Dyffryn Tywi, mae Castell Dinefwr yn hawlio safle llawn mor arwyddocaol yn hanes Cymru. Yn y 12fed ganrif, roedd y gaer ym meddiant yr Arglwydd Rhys, llywodraethwr teyrnas hynafol Deheubarth yn ne Cymru. Yn ystod ei deyrnasiad cafwyd cyfnod prin o heddwch a sefydlogrwydd a esgorodd ar ddiwylliant, cerddoriaeth a barddoniaeth Gymraeg yn blodeuo.

Yn anffodus, ni fyddai’n para. Ar ôl i Rhys farw, cafwyd gwrthdaro dros olyniaeth ac felly blynyddoedd cythryblus wrth i dywysogion Cymru ymladd ymysg ei gilydd ac yn erbyn y Saeson. Yn y pen draw, syrthiodd Dinefwr i reolaeth y Saeson ym 1287 ac yno a fu am ganrifoedd, er gwaethaf ymgais Owain Glyndŵr at ei gipio’n ôl yn ystod ei wrthryfel ym 1403.


Prisiau


Cyfleusterau

Charging car park icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 11am–3pm | Sad-Sul 11am–5pm.

Caiff aelodau Cadw barcio am ddim drwy ddangos cerdyn aelodaeth dilys. Mae ffioedd mynediad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn berthnasol i rai nad ydynt yn aelodauY pris i rai nad ydynt yn Aelod o Cadw / yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw £5.

Mae rhestr o gostau cyfredol ar gael yma: www.nationaltrust.org.uk/dinefwr

Sylwch: nid oes mynediad ar gael i gerbydau nac i’r anabl i Gastell Dinefwr ar hyn o bryd.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau