Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mynediad i Hen Gastell y Bewpyr ar draws tir fferm preifat. Cofiwch y gallai fod da byw yn y caeau, yn enwedig yn ystod tymhorau’r gwanwyn a’r haf.

Cadwch bob anifail anwes ar dennyn, a pheidiwch â mynd at unrhyw anifeiliaid ar eich taith.

Diolch.

Arolwg

Maenor ganoloesol gyda symbolau statws ac ychwanegiadau Tuduraidd afradlon 

Er gwaethaf yr enw a’i darddiadau canoloesol, mae Hen Gastell y Bewpyr yn fwy o faenordy na chastell, a dweud y gwir. Fe’i hadeiladwyd mewn dau gam; adeiladwyd y rhan hynaf tua 1300 ac yna cafwyd gwaith adnewyddu mawr yn yr 16eg ganrif gan deulu Bassett a esgorodd ar rai o’r nodweddion mwyaf trawiadol sy’n weddill.

Mae’r rhain yn cynnwys y porthdy tri llawr sydd mewn cyflwr da a’r cyntedd trawiadol, wedi’i addurno â cholofnau a ysbrydolwyd gan bensaernïaeth Hen Roeg ac arnynt arwyddlun herodrol y teulu wedi’i gerfio mewn carreg.

Wedi’u dylunio i arddangos cyfoeth a phwysigrwydd teulu Bassett, mae’r symbolau statws Tuduraidd hyn yn rhoi cipolwg dadlennol ar olwg yr eiddo crand hwn ar ei anterth.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Does dim parcio pwrpasol ar y safle hwn. 

Mae’n bosib parcio hyd at 2 gar ar Heol Sain Tathan. 

Dilynwch yr arwydd twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; does dim mynediad cyhoeddus i’r castell trwy lôn y fferm.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio 250 metr o'r heneb (tua 3 char). Dilynwch yr arwyddion twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; nid oes mynediad cyhoeddus i’r castell drwy lôn y fferm.