Skip to main content

Arolwg

Maenor ganoloesol gyda symbolau statws ac ychwanegiadau Tuduraidd afradlon 

Er gwaethaf yr enw a’i darddiadau canoloesol, mae Hen Gastell y Bewpyr yn fwy o faenordy na chastell, a dweud y gwir. Fe’i hadeiladwyd mewn dau gam; adeiladwyd y rhan hynaf tua 1300 ac yna cafwyd gwaith adnewyddu mawr yn yr 16eg ganrif gan deulu Bassett a esgorodd ar rai o’r nodweddion mwyaf trawiadol sy’n weddill. Mae’r rhain yn cynnwys y porthdy tri llawr sydd mewn cyflwr da a’r cyntedd trawiadol, wedi’i addurno â cholofnau a ysbrydolwyd gan bensaernïaeth Hen Roeg ac arnynt arwyddlun herodrol y teulu wedi’i gerfio mewn carreg.

Wedi’u dylunio i arddangos cyfoeth a phwysigrwydd teulu Bassett, mae’r symbolau statws Tuduraidd hyn yn rhoi cipolwg dadlennol ar olwg yr eiddo crand hwn ar ei anterth.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio 250 metr o'r heneb (tua 3 char). Dilynwch yr arwyddion twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; nid oes mynediad cyhoeddus i’r castell drwy lôn y fferm.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio 250 metr o'r heneb (tua 3 char). Dilynwch yr arwyddion twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; nid oes mynediad cyhoeddus i’r castell drwy lôn y fferm.