Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Maenor ganoloesol gyda symbolau statws ac ychwanegiadau Tuduraidd afradlon 

Er gwaethaf yr enw a’i darddiadau canoloesol, mae Hen Gastell y Bewpyr yn fwy o faenordy na chastell, a dweud y gwir. Fe’i hadeiladwyd mewn dau gam; adeiladwyd y rhan hynaf tua 1300 ac yna cafwyd gwaith adnewyddu mawr yn yr 16eg ganrif gan deulu Bassett a esgorodd ar rai o’r nodweddion mwyaf trawiadol sy’n weddill. Mae’r rhain yn cynnwys y porthdy tri llawr sydd mewn cyflwr da a’r cyntedd trawiadol, wedi’i addurno â cholofnau a ysbrydolwyd gan bensaernïaeth Hen Roeg ac arnynt arwyddlun herodrol y teulu wedi’i gerfio mewn carreg.

Wedi’u dylunio i arddangos cyfoeth a phwysigrwydd teulu Bassett, mae’r symbolau statws Tuduraidd hyn yn rhoi cipolwg dadlennol ar olwg yr eiddo crand hwn ar ei anterth.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae maes parcio 250 metr o'r heneb (tua 3 char). Dilynwch yr arwyddion twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; nid oes mynediad cyhoeddus i’r castell drwy lôn y fferm.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio 250 metr o'r heneb (tua 3 char). Dilynwch yr arwyddion twristiaeth sy’n pwyntio at y castell; nid oes mynediad cyhoeddus i’r castell drwy lôn y fferm.