Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn sgîl pryderon ynglŷn â lledaeniad Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, bydd Castell Coety ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae hyn oherwydd effaith y rheoliadau newydd ynghyd â gwaith cadwraeth parhaus.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl, porwch drwy ein tudalen Darganfod Lleoedd i Ymweld â Nhw er mwyn dod o hyd i lawer o safleoedd hanesyddol Cadw ledled Cymru.

Arolwg

Adfail rhamantaidd o gastell, bwrdd stori mewn maen

Wedi’i sylfaenu’n wreiddiol tua dechrau’r 12fed ganrif, mae olion Coety yn gymysgedd o arddulliau pensaernïol sy’n rhychwantu canrifoedd ac sy’n adlewyrchu ei feddiannaeth faith. Yn y dechrau, castell gwrthglawdd oedd yma tua 1100 OC, a’r furlen a’r gorthwr carreg wedi’u hychwanegu tua diwedd y 12fed ganrif. Cafwyd gwaith ailadeiladu mawr yn y 14eg ganrif ac eto yn y 15fed ganrif, ar ôl i Owain Glyndŵr arwain gwarchae i’r castell yn ystod ei wrthryfel yn erbyn rheolaeth y Saeson. Gwnaethpwyd addasiadau pellach tua dechrau’r 16eg ganrif, gan gynnwys ychwanegu trydydd llawr.

Er bod y castell yn adfail bellach, mae nodweddion dros ben o bob oes yn taflu goleuni ar ei hanes maith a chwedlonol.


Prisiau


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Llansteffan, ar y B4312, 8m (12.9km) i’r De Orll. o Gaerfyrddin.
Rheilffordd
Caerfyrddin 9m (14.5km).