Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Oherwydd pryderon ynghylch lledaeniad Coronafeirws a lles ein hymwelwyr, bydd Priordy Ewenni ar gau i’r cyhoedd hyd nes yr hysbysir fel arall. Edrychwch ar wefan Cadw i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Eiddo preifat yw tŷ Priordy Ewenni, ac nid yw yng ngofal Cadw. Wrth ymweld ag Eglwys Priordy Ewenni, parchwch breifatrwydd preswylwyr tŷ Priordy Ewenni.

Diolch yn fawr.

Arolwg

Anheddiad crefyddol anarferol o ryfelgar

Sefydlwyd Priordy Ewenni ym 1141 gan Maurice de Londres yn un o ganghennau abaty Benedictaidd Caerloyw, ac eglwys, tŷ offeiriad a chroesfâu’r priordy hwn yw’r goreuon sydd wedi goroesi o bensaernïaeth Romanésg Normanaidd yn y rhan hon o Gymru. Yn hynod hefyd y mae amddiffynfeydd annodweddiadol o gadarn yr anheddiad, sy’n cynnwys waliau a phyrth trawiadol y gellir eu gweld hyd heddiw.

Nid yw’n gwbl glir pam y byddai angen y fath amddiffynfeydd ar le bach a chymharol ddi-nod fel Ewenni: a gawsant eu hadeiladu i dynnu sylw yn hytrach nag amddiffyn? Er nad oedd gan y waliau amddiffynnol lawer o ran ynddi, mae’n siŵr, mae Priordy Ewenni wedi mwynhau bywyd hir a gweithgar - mae corff Normanaidd yr eglwys yn dal i wasanaethu’n eglwys blwyf leol.


Cyfleusterau

Maes parcio icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Lleoedd parcio ar gyfer 7 car ar gael, nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau