Skip to main content

Arolwg

Olion eglwys Elisabethaidd anffortunus  

Ffrwyth dychymyg Robert Dudley, Iarll Caerlŷr a ffefryn Brenhines Elisabeth I, oedd yr eglwys hon, o fewn hen furiau trefol Dinbych, a chanddi uchelgeisiau mawr. Bwriadwyd iddi fod y crandiaf o’r cyfnod, a hi oedd yr adeilad esgobol mawr cyntaf a ddyluniwyd ar gyfer gwasanaeth Protestannaidd ac i ddisodli Cadeirlan Llanelwy o bosibl.

Fodd bynnag, ni fyddai’r dyfodol gogoneddus hwn yn bod. Dechreuwyd y gwaith ym 1578, ond ni aeth yn uwch na’r ffenestri cyn dod i ben ym 1584 oherwydd diffyg arian. Pan fu farw Dudley yn annisgwyl ym 1588, rhoddwyd y gorau’n gyfan gwbl i’r adeiladu, gan adael ei brosiect uchelgeisiol ar ei hanner am byth.


Amseroedd agor

Gellir ei gweld o'r tu allan


Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.