Skip to main content

Arolwg

Eglwys drefol syml yn croesawu cynulleidfa enwog 

Wedi’i godi o fewn muriau trefol Dinbych tua dechrau’r 14eg ganrif, Capel Hilari oedd man addoli gwreiddiol y dref a chafodd ei ddefnyddio tan ddiwedd y 1800au. Ar ôl cael ei adael, aeth yr adeilad â’i ben iddo ac erbyn hyn dim ond y tŵr a darn byr o’r wal orllewinol sydd dros ben.

Yn ogystal â bodloni anghenion trigolion y dref, croesawodd yr eglwys rai ymwelwyr enwog yn ystod ei hanes. Ar 28 Medi 1645 yn ystod y Rhyfel Cartref, cynhaliwyd gwasanaeth yma a fynychwyd gan lawer o urddasolion gan gynnwys Brenin Siarl I ac Archesgob Caerefrog.


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan.


Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.