Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Yn dilyn y cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfnod atal byr a fydd yn dod i rym am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref, bydd holl safleoedd Cadw â staff a heb staff ar gau am gyfnod amhenodol.

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, gallwch ymweld â ni’n rhithwir drwy ein teithiau Drysau Agored Ar-lein 3D. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw ffôn symudol neu gyfrifiadur — os oes gennych set pen VR gallwch chi ymgolli'n llwyr mewn antur o'ch dewis.

Edrychwch ar ein Newyddion Diweddaraf am ddiweddariadau pellach, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr neu cadwch mewn cysylltiad drwy ein sianelau cyfryngau cymdeithasol:

Facebook @CadwWales | Twitter @cadwcymru | Instagram @cadwcymruwales

Diolch, a gobeithio y gwelwn ni chi eto’n fuan.

Arolwg

Y llinell amddiffyn gyntaf i gastell canoloesol Dinbych

Y brigiad creigiog sy’n gartref i gastell Dinbych a’i muriau trefol oedd, ar un adeg, safle cadarnle yn eiddo i dywysog Cymru, Dafydd ap Gruffydd, er mai gwaith brenin Lloegr, Edward I, yw’r olion a saif heddiw. Wedi’i hadeiladu tua 1285, codwyd waliau Dinbych cyn y castell sy’n eistedd o’u mewn, a hynny yn ôl pob tebyg i amddiffyn y gweithlu rhag ymosodiadau gan luoedd brodorol. Estynnwyd y waliau yn y 14eg ganrif i gynnwys y Tŵr Coblyn trawiadol. Roedd hwn yn gartref i wal eilaidd o fewn amddiffynfeydd y dref, a fyddai’n helpu Dinbych yn y pen draw i oroesi gwarchaeau yn Rhyfel Cartref Lloegr yn yr 16eg ganrif.

Mae llawer o’r wal yn sefyll o hyd, ynghyd ag olion nifer o dyrau a dau borthdy. O’r rhain, Porth Burgess i’r gogledd sydd yn y cyflwr gorau.


Amseroedd agor

Mae'r allwedd ar gael o'r lleoliadau canlynol: Castell Dinbych ffôn 01745 813385; Llyfrgell Dinbych, ffôn 01745 816313 LL16 3NU; a'r Glass Onion Café, ffôn 07715 545564  (LL16 3TE).

Mae'n rhaid talu blaendâl arian parod a gaiff ei ddychwelyd am yr allwedd.

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Dydd Iau–dydd Llun 10am–5pm

Mynediad olaf 4pm

Ar gau dydd Mawrth a dydd Mercher 

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Mae'r allwedd i gael mynediad i gerdded ar hyd waliau Castell Dinbych ar gael ar gyfer unrhyw ymweliad sydd wedi’i archebu o flaen llaw yn unig — ffoniwch 01745 813385 i drefnu eich ymweliad.

Bydd angen talu blaendal ar gyfer yr allwedd. Bydd yr arian hwn yn cael ei dalu’n ôl wrth ddychwelyd yr allwedd.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

O gwmpas llethr islaw’r castell.