Skip to main content

Arolwg

Y llinell amddiffyn gyntaf i gastell canoloesol Dinbych

Y brigiad creigiog sy’n gartref i gastell Dinbych a’i muriau trefol oedd, ar un adeg, safle cadarnle yn eiddo i dywysog Cymru, Dafydd ap Gruffydd, er mai gwaith brenin Lloegr, Edward I, yw’r olion a saif heddiw. Wedi’i hadeiladu tua 1285, codwyd waliau Dinbych cyn y castell sy’n eistedd o’u mewn, a hynny yn ôl pob tebyg i amddiffyn y gweithlu rhag ymosodiadau gan luoedd brodorol. Estynnwyd y waliau yn y 14eg ganrif i gynnwys y Tŵr Coblyn trawiadol. Roedd hwn yn gartref i wal eilaidd o fewn amddiffynfeydd y dref, a fyddai’n helpu Dinbych yn y pen draw i oroesi gwarchaeau yn Rhyfel Cartref Lloegr yn yr 16eg ganrif.

Mae llawer o’r wal yn sefyll o hyd, ynghyd ag olion nifer o dyrau a dau borthdy. O’r rhain, Porth Burgess i’r gogledd sydd yn y cyflwr gorau.


Amseroedd agor

Mae'r allwedd ar gael o'r lleoliadau canlynol: Castell Dinbych

Mae'n rhaid talu blaendâl arian parod a gaiff ei ddychwelyd am yr allwedd.

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Mae'r allwedd ar gael o'r lleoliadau canlynol: Castell Dinbych 

Mae'n rhaid talu blaendâl arian parod a gaiff ei ddychwelyd am yr allwedd.

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Croeso i gŵn icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

O gwmpas llethr islaw’r castell.