Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Symbol adfeiliedig o herfeiddiad y Cymry

Wedi’i adeiladu gan yr Arglwydd o Gymro Llywelyn ap Gruffydd (Llywelyn Ein Llyw Olaf) ym 1273 ar fryn uwchben Cwm Hafren, roedd Castell Dolforwyn yn bwynt tanio mewn cysylltiadau Eingl-Gymreig o’r cychwyn cyntaf. Pan gafodd Brenin Edward I wybod am y castell, ysgrifennodd at Llywelyn yn ei wahardd rhag parhau â’r gwaith adeiladu. Mewn ymateb, dywedodd Llywelyn nad oedd angen caniatâd y brenin arno i adeiladu ar ei dir ei hun, ac ymlaen ag ef â’r gwaith.

Yn anffodus, byrhoedlog fyddai herfeiddiad Llywelyn. Aeth un o arglwyddi’r Mers, Roger Mortimer, â Dolforwyn ym 1277 ar ôl pythefnos o warchae. Gadawyd y castell yn y 14eg ganrif, ac aeth â’i ben iddo nes bod cloddiadau cymharol ddiweddar yn datgelu ei olion brau.


Cyfleusterau

Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae lleoedd parcio ar gael ar gyfer 5 car ar waelod y llwybr serth i'r castell.

Mae modd cyrraedd y castell o'r maes parcio trwy lethr serth am oddeutu 300 metr ar lwybr trac; gall y daith gerdded gymryd hyd at 20 munud a chynghorir ymwelwyr i gadw ar ochr dde'r llwybr.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.


Cyfarwyddiadau