Skip to main content

Arolwg

Adfail o anheddiad crefyddol a loriwyd gan Harri VIII

Sylfaenwyd Brodordy Dinbych gan Garmeliaid (neu’r Brodyr Gwynion) yn y 13eg ganrif, ac roedd yn fan addoli i ddynion duwiol a phobl leyg anordeiniedig. Yn ystod gwasanaethau byddai'r gynulleidfa'n cael ei rhannu, y brodyr mewn seddau côr addurnedig ar yr ochr ddwyreiniol a'r lleygwyr mewn man ar wahân i'r gorllewin.

Darostyngwyd y Brodordy o dan orchmynion Harri VIII ym 1538 a’r cyfan sy’n weddill heddiw yw waliau’r eglwys. Ers ei ddiddymu, canfu’r eglwys nifer o ddefnyddiau eraill, gan gynnwys annedd, storfa wlân a bragdy.    


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Mae'r allwedd er mwyn cael mynediad i Dŷ’r Brodyr ar gael o’r mannau canlynol: Castell Dinbych — rhif ffôn 01745 813385

Mae angen talu blaendal am yr allwedd (a fydd yn cael ei ad-dalu i chi).


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Polisi dronau icon Dim ysmygu icon

Cyfarwyddiadau