Skip to main content

Codi Castell Rhuddlan — fideo o amser yn mynd heibio

Gwyliwch wrth i waliau eiconig Castell Rhuddlan godi o 50,000 o frics Lego yn y fideo anhygoel hwn o amser yn mynd heibio. Mwynhewch y fersiwn Cymraeg o gân Lego House Ed Sheeran, a recordiwyd yn arbennig gan y gantores ifanc newydd Hana, y chwaraewyd un o'i chaneuon ar Radio 1 yn ddiweddar.    

Mae'r replica hwn o Gastell Rhuddlan yn un o sawl castell Lego a grëwyd gan Bob Carney, cyn-ddermatolegydd 72 oed o Illinois.  

Cymerodd y strwythur chwe wythnos i'w gwblhau ond gallwch chi ei wylio yn cael ei adeiladu o fwrdd i gastell tyrog o fewn dwy funud.