Skip to main content

Adeiladwyd Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr yng Nghonwy rhwng 1576 a 1585, ac mae yng nghanol strydoedd cul a choblog y dref ganoloesol hon. Mae’n ddigon tebyg mai dyma’r tŷ trefol Elisabethaidd sydd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain.

Mae'r tu mewn i'r tŷ, â'i nenfydau plastr wedi'u haddurno'n gain a sgriniau pren coeth, yn adlewyrchu cyfoeth a golud uchelwyr yn oes y Tuduriaid yng Nghymru. Mae'r tŷ, y cyrtiau a'r ardd wedi cael eu hadfer yn ofalus iawn, ac maent yn cynnig cefndir unigryw i ffotograffau.

Gellir cynnal seremonïau yn y Siambr fawr, sef canolfan seremonïol yr aelwyd hon sy’n dyddio o ddiwedd yr unfed ganrif ar bymtheg.

Priodas/Wedding

Mae’r lleoliad ar gael ar gyfer seremonïau priodas sifil a phartneriaeth sifil, gyda hyd at 40 o westeion. Oherwydd y cyfyngiad ar bwysau, dyma’r uchafswm sy’n gallu dod, gan gynnwys y cofrestrydd, y ffotograffydd a cherddorion ayyb. Mae’r Siambr Fawr ar y llawr cyntaf, a rhaid dringo grisiau pren a chul i’w chyrraedd.

 

"O’r eiliad inni ei hurio, roedd staff Plas Mawr yn hyfryd, trafodon ni’r addurniadau a’r blodau, a rhoddodd y staff nhw yn eu lle’n hyfryd ar y diwrnod. Ar ôl y seremoni, cawson ni dderbyniad champagne bach yn yr ardd â mur o’i chwmpas, oedd yn hyfryd ac yn gyfle gwych i dynnu lluniau... Roedd Plas Mawr a’i staff yn wych ac rydyn ni’n teimlo’n lwcus iawn inni gael priodi yn y lle anhygoel hwn sy’n cuddio ym muriau tref Conwy."

Leah ac Anthony

Gall yr amseroedd amrywio yn ôl oriau agor y tymor. Mae Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr ar gau rhwng Tachwedd a mis Mawrth.

Eleni Duo playing harp and flute in Plas Mawr

Gellir llogi Plas Mawr 13 mis cyn y dyddiad. Er enghraifft, gellir trefnu unrhyw ddyddiad ym mis Mehefin 2021 oddi ar ddiwrnod gwaith cyntaf mis Mai 2020.

Ar ôl ichi gadarnhau’r cais i logi, bydd angen ichi lofnodi ein Cytundeb Lleoliadau, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn yr achlysur.

Pecyn Priodasau

  • Sgwrs drwy apwyntiad gyda’r ceidwad
  • Rhagchwiliad yn rhad ac am ddim o’r Neuadd Fawr ar gyfer criw’r briodas
  • Eistedd ar feinciau igam-ogam, gydag eil i lawr y canol
  • Tynnu lluniau’r briodas mewn ardaloedd a drefnwyd o flaen llaw

Ffioedd Llogi

Dyma’r ffioedd ar gyfer 2020:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener £570
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul £695

Os hoffech drafod defnyddio’r Siambr Fawr neu Oriel y Porthdy ym Mhlas Mawr, gweld a yw ar gael neu drefnu i fwcio, cysylltwch â’r ceidwad yn uniongyrchol ar 01492 580167.

Mae'r prisiau yn cynnwys TAW.

Plas Mawr Conwy