Skip to main content

Adeiladwyd Plas Mawr yng Nghonwy rhwng 1576 a 1585, ac mae yng nghanol strydoedd cul a choblog y dref ganoloesol hon.

Mae’n ddigon tebyg mai dyma’r tŷ trefol Elisabethaidd sydd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Mae'r tu mewn i'r tŷ, â'i nenfydau plastr wedi'u haddurno'n gain a sgriniau pren coeth, yn adlewyrchu cyfoeth a golud uchelwyr yn oes y Tuduriaid yng Nghymru. Mae'r tŷ, y cyrtiau a'r ardd wedi cael eu hadfer yn ofalus iawn, ac maent yn cynnig cefndir unigryw i ffotograffau.

Gall pob ardal ddarparu ar gyfer uchafswm o 40 o bobl.

Pecyn Priodasau

  • sgwrs drwy apwyntiad gyda’r ceidwad
  • rhagchwiliad yn rhad ac am ddim o’r Neuadd Fawr ar gyfer criw’r briodas (trwy rag-drefniant yn unig)
  • eistedd ar feinciau igam-ogam, gydag eil i lawr y canol
  • tynnu lluniau’r briodas mewn ardaloedd a drefnwyd o flaen llaw
  • mynediad am uchafswm o 90 munud.

Ffioedd Llogi

Dyma’r ffioedd ar gyfer 2023:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener £685
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul £835

Mae gan Cadw yr hawl i godi bond amodol ad-daladwy. Telir hwn ar ôl gwneud cais. Mae'r prisiau yn cynnwys TAW.

Mae dwy ardal ar gael ar gyfer seremonïau sifil: y Neuadd Fawr ar y llawr gwaelod, a’r Siambr Fawr ar y llawr cyntaf, a gyrchir gan risiau pren cul. 

Am resymau iechyd a diogelwch, rhaid i uchafswm nifer y gwesteion gynnwys y ddau gofrestrydd, y priodfab a’r briodferch, y ffotograffydd ac unrhyw gerddorion. Mae amseroedd yn amrywio yn ôl oriau agor y tymor. Gall yr amseroedd a’r dyddiadau sydd ar gael amrywio yn dibynnu ar oriau agor tymhorol.

Sylwch fod Plas Mawr ar gau o fis Tachwedd i fis Mawrth.

Eleni Duo playing harp and flute in Plas Mawr

Sut i archebu

Gellir llogi Plas Mawr 13 mis cyn y dyddiad. Er enghraifft, gellir trefnu unrhyw ddyddiad ym mis Mehefin 2023 oddi ar ddiwrnod gwaith cyntaf mis Mai 2022.

Gwiriwch fod cofrestrydd ar gael i gynnal y seremoni cyn gwneud archeb dros dro. Gellir gwneud hyn drwy Wasanaethau Cofrestru Bwrdeistref Sirol Conwy — Ffôn 01492 576624.

I archebu Plas Mawr ar gyfer eich priodas:

  1. cysylltwch â’n tîm ar y safle i wirio argaeledd ar gyfer y dyddiad o’ch dewis
  2. cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein a chytuno i’n telerau ac amodau
  3. cyflwyno blaendal o 50% ar gytundeb eich cais.

Cysylltwch â thîm Plas Mawr

Ffôn: 01492 580167

E-bost: plasmawr@llyw.cymru

Ffurflen Gais