Skip to main content

Mae creadigaeth Gothig ardalydd Bute yng Nghastell Coch, gyda’r ystafelloedd lliwgar a’r lleoliad hardd ynghanol coetir, yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau* bach i uchafswm o 30 o bobl.

Pecyn Priodasau

  • Sgwrs drwy apwyntiad gyda’r ceidwad
  • Rhagchwiliad yn rhad ac am ddim o’r Parlwr ar gyfer criw’r briodas
  • Eistedd ar feinciau ar ffurf theatr, gydag eil i lawr y canol
  • Tynnu lluniau’r briodas mewn ardaloedd a drefnwyd o flaen llaw
  • Mynediad am ddim ar gyfer criw priodas, hyd at 30 o bobl
Priodas/Wedding

Ffioedd Llogi

Dyma’r ffioedd ar gyfer 2020:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener £695
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul £820

Mae gan Cadw yr hawl i godi bond amodol ad-daladwy. Telir hwn ar ôl gwneud cais.

Mae'r prisiau yn cynnwys TAW

Castell Coch

*Dim ond ar gyfer seremoni sifil y mae Castell Coch ar gael. Nid oes cyfleusterau ar gyfer cynnal achlysur. Am resymau iechyd a diogelwch, rhaid i uchafswm nifer y gwesteion gynnwys y ddau gofrestrydd, y priodfab a’r briodferch, y ffotograffydd ac unrhyw gerddorion.

Gellir llogi Castell Coch hyd at 13 mis cyn y dyddiad. Er enghraifft, gellir trefnu unrhyw ddyddiad ym mis Mehefin 2021 o’r diwrnod gwaith cyntaf ym mis Mai 2020.

Os hoffech briodi yng Nghastell Coch dylech wneud yn siŵr fod cofrestrydd ar gael i gynnal y seremoni cyn bwcio am y tro. Gellir gwneud hyn drwy Swyddfa Gofrestru Caerdydd (ffôn 029 2087 1680/4).  

Mae’n bosibl i Gastell Coch gynnal dwy briodas y dydd gan ddibynnu ar yr amseroedd: un yn y bore ac un yn y prynhawn, a’r rheini’n para 90 munud yr un. Mae hyn yn cynnwys 30 munud ar gyfer paratoi’r ystafell, 30 munud ar gyfer y seremoni a 30 munud i dynnu lluniau’r briodas yn y cwrt a gerddi’r castell. Y ceidwaid fydd yn gosod yr ystafell, a gellir trafod y cynllun a chytuno arno o flaen llaw.

Mae amseroedd yn amrywio yn ôl oriau agor y tymor. Mae Castell Coch ar gau ym mis Ionawr.

Os hoffech drafod priodi yng Nghastell Coch, cael gwybod a yw ar gael, bwcio, neu drefnu ymweliad â’r safle, cysylltwch â’r ceidwad ar 02920  810101.

Unwaith y byddwn wedi cadarnhau’r cais i logi, bydd angen ichi lofnodi ein Cytundeb Lleoliadau a rhoi copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn yr achlysur.