Skip to main content

Castell Harlech — Gwybodaeth am Fynediad

Croeso i’n canllawiau hygyrchedd sydd wedi’i dylunio i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod allan a darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ein tîm a fydd yn hapus i helpu:

Ebost: HarlechCastle@llyw.cymru    Ffôn: 03000 252239

Ymweld â Chastell Harlech

Does dim gan Gastell Harlech faes parcio, ond mae maes parcio bach â thâl gyda mannau hygyrch wrth ymyl mynedfa'r castell: Golwg Google maps

Mae sawl maes parcio canolig a mawr â thal yn y dref. Mae'r castell wedi ei leoli yn rhan uchaf y dref, a bydd parcio yn rhan isaf y dref yn golygu taith gerdded serth iawn i fyny at y castell (roedd y ffordd unwaith yn stryd fwyaf serth yn y byd yn ôl llyfr Guinness World Record).

Gellir cyrraedd y dref ar y trên hefyd, gyda'r orsaf yn rhan isaf y dref.  Llefydd storio beiciau ar gael.

Mae'r daith o'r maes parcio cyfagos i'r ganolfan ymwelwyr yn wastad ac yn balmantog.

Mae gan y ganolfan ymwelwyr ddrysau eang, awtomatig, desgiau mynediad isel, a gofod arddangos a chaffi hygyrch.

Mae'r ganolfan ymwelwyr yn agor ar bont fodern o tua 25 medr sy'n arwain yn uniongyrchol at y castell. Mae gan y bont lethr raddol ar i fyny.

Mae gan y ganolfan ymwelwyr doiledau hygyrch modern gyda chyfleusterau newid babanod. 

Rhaid cadw cŵn ar dennyn bob amser a rhaid i gŵn nad ydynt yn gŵn cymorth aros ar y llawr gwaelod yn unig.

Gellir mwynhau'r castell o lefel y ddaear, ond mae gan y safle nifer o dyrau a llwybrau wal gyda mynediad drwy risiau serth, cul, anwastad.

Cynllun Llawr — Castell Harlech

Taith sain                                                                                              Nac oes
Caffi                                                                                                       Oes
Diffibriliwr                                                                                            Oes
Powlen i gŵn                                                                                      Oes
Canllawiau print bras                                                                        Nac oes         
Gofodau sain gref/goleuadau sy'n fflachio                                Nac oes                      
Parcio ar gyfer pramiau a sgwteri                                                Nac oes 
Cyfleusterau picnic                                                                           Oes
Dolenni sain cludadwy                                                                     Oes
Gorsaf ail-lenwi dŵr                                                                         Oes