Skip to main content

Mae Cadw yn cynnig ymweliadau addysg hunan-dywys am ddim i safleoedd Cadw sydd â staff ble codir tâl fel arfer, i ystod eang o ddysgwyr.

I drefnu eich ymweliad Hunan-Dywys, dilynwch y camau syml hyn:

  1. gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, deall ein termau ac amodau ac yn gallu cydymffurfio â nhw. Gweler hefyd ein canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgolion a’n hadnoddau
  2. ffoniwch y safle i weld os yw ar gael ar y dyddiad yr hoffech ymweld - Trefnwch eich ymweliad o leiaf 5 diwrnod gwaith o flaen llaw; os wnewch chi ei gadael yn hwyrach na hyn, ni allwn warantu ymweliad am ddim, er y gwnawn ein gorau i brosesu eich cais. Mae pob archeb yn ddibynnol ar argaeledd a disgresiwn y safle
  3. unwaith i chi gytuno ar ddyddiad ac amser gyda’r safle, llenwch y ffurflen archebu ar-lein:

Ffurflen Trefnu Ymweliadau Addysg Hunan-dywys

Noder: mae Baddonau Rhufeinig Caerllion ar gau ar hyn o bryd ac nid ydynt yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau addysgol neu ymweliadau a gefnogir.

Mae ymweliadau addysgol â safleoedd Cadw yn rhad ac am ddim, ond rydyn ni’n croesawu rhoddion, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol.

Cyfrannwch nawr