Skip to main content

Cynllunio eich ymweliad addysg

Rydym yn cynnig ymweliadau ymgyfarwyddo am ddim i athrawon i'w galluogi i ysgrifennu'r asesiadau risg a chynllunio gweithgareddau cyn dod â grŵp i'r safle.

Mae athrawon ac arweinwyr grŵp yn gyfrifol am wneud asesiad risg cyn yr ymweliad, yn unol â'r canllawiau a gyhoeddwyd gan awdurdodau addysg lleol. Ni all Cadw ddarparu asesiadau risg ar gyfer eich grŵp gan nad oes gennym unrhyw wybodaeth am y gweithgareddau rydych yn bwriadu eu cynnal pan fyddwch ar y safle, na gwybodaeth am eich disgyblion.

Bydd staff Cadw ar y safle yn fwy na pharod i rannu eu gwybodaeth am y safle ag athrawon yn ystod yr ymweliadau hyn, a cheir cyfle hefyd i brynu tywyslyfr ac adnoddau eraill.

Mae'r tudalennau Adnoddau yn fan cychwyn da ar gyfer cynllunio eich gweithgareddau ar yr ymweliad. Mae ystod eang o ddeunyddiau ar gael i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad, gan gynnwys adnoddau sy'n gysylltiedig â’r cwricwlwm, llinellau amser byw a'r adnoddau yn y Cistiau Trysor, yn ogystal â nodiadau i athrawon.

Ceir gwybodaeth am gyfleusterau yn yr holl safleoedd yn ein gofal ar y tudalennau Diwrnodau Allan. Prin yw'r ddarpariaeth toiledau a'r mynediad i bobl anabl ar rai safleoedd. Holwch y safle i wneud yn siŵr bod y cyfleusterau yn diwallu eich anghenion cyn trefnu eich ymweliad.

Ychydig iawn o gysgod sydd yn rhai o'r safleoedd ac yn aml mae'r ddaear yn anwastad. Sicrhewch fod pawb yn y grŵp yn dod â dillad rhag glaw ac yn gwisgo esgidiau addas.

Weithiau mae tywydd anffafriol yn golygu bod safleoedd yn cau ar fyr rybudd. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir ond nid yw'n bosibl rhoi rhybudd o flaen llaw i athrawon yn yr achosion prin hynny.

Cliciwch yma ar gyfer Canllawiau Ymweliadau Addysgol llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Yn yr adran hon