Skip to main content

Manylion cyswllt safleoedd

Abaty Glyn y Groes* — 01978 860326

Abaty Tyndyrn — 01291 689251

Abaty Ystrad Fflur* — 01974 831261

Baddonau Caer Rufeinig Caerllion — 01633 422518

Yr holl wybodaeth rydych ei angen yma https://amgueddfa.cymru/rufeinig/addysg

I archebu lle, ffoniwch 02920 573546

Castell Biwmares — 01248 810361 

Castell Caernarfon — 01286 677617 

Castell Caerffili — 02920 883143 

Castell Cas-gwent — 01291 624065

Castell Cilgerran* — 01239 621339 

Castell Coch — 02920 810101 

Castell Cricieth* — 01766 522227

Castell Cydweli — 01554 890104

Castell Dinbych* — 01745 813385 

Castell Harlech — 01766 780552 

Castell Carreg Cennen — 01558 822291

Castell Conwy — 01492 592358 

Castell Dolwyddelan — 01690 750366

Castell Oxwich* — 01792 390359

Castell Rhaglan — 01291 690228

Castell Rhuddlan* — 01745 590777 

Castell Talacharn* — 01994 427906 

Gwaith Haearn Blaenafon* — 01495 792615

Llys a Chastell Tretŵr* — 01874 730279

Llys yr Esgob Tyddewi — 01437 720517

Plas Mawr* — 01492 580167 

Tref Rufeinig Caer-went — 01633 422518 

* Nid yw'r safleoedd hyn ar agor drwy gydol y flwyddyn. Cewch wybod beth yw’r amseroedd agor ar ein tudalennau diwrnodau allan.

Dylid anfon pob ymholiad arall i:

Cadw Llywodraeth Cymru Plas Carew Uned 5/7 Cefn Coed Parc Nantgarw Caerdydd CF15 7QQ

Ffôn: 0300 0256000

E-bost: cadw.education@llyw.cymru