Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae’r Baddonau Rhufeinig ar gau ar hyn o bryd er mwyn i ni allu cwblhau rhai atgyweiriadau hanfodol, er mwyn sicrhau y gallwn ailagor yn ddiogel i bob ymwelydd.

Diolch am eich amynedd a byddwn yn cyhoeddi ein hailagoriad yn fuan ar ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol. Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein newyddion a’n digwyddiadau, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr Cadw ar gyfer diweddariadau.

Diolch

Arolwg

Bywyd moethus a gwaedlyd y gaer Rufeinig      

Roedd bywyd yn galed i lengfilwr Rhufeinig yng Nghymru’r ganrif gyntaf. Pan na fyddai wedi’i gau yn ei farics neu’n goddef cyfarth canwriad, byddai allan yn mentro ei fywyd mewn ysgarmesau â Brythoniaid hynafol.  

Ond yma yn Isca, un o dair lleng-gaer barhaol yn unig ym Mhrydain, gwnaethpwyd iawn am hyn oll. Gallai’r llengfilwr bob amser dreulio amser gyda’i ffrindiau ym maddonau’r gaer – neu fynd am dro i’r amffitheatr i wylio’r gladiatoriaid. 

Mewn adeilad modern dan do yng Nghaerllion heddiw, gallwch archwilio olion y pwll nofio awyr agored, neu natatio eang, a arferai ddal mwy na 80,000 galwyn o ddŵr. Yn sgil rhyfeddodau taflunio ffilm, cewch gipolwg ar filwr Rhufeinig yn dal i blymio i’r dyfnderoedd heddiw.

Cewch hefyd weld yr ystafelloedd cyfyng lle cysgai’r dynion a lle cadwent eu harfau – yr unig farics llengol Rhufeinig sydd i’w gweld o hyd yn Ewrop.  

A gallwch gerdded drwy fynedfa fawr y gogledd i’r amffitheatr Rufeinig fwyaf cyflawn ym Mhrydain a dychmygu mwstwr 6,000 o bobl yn udo am waed.

Mwy am Gaer, Baddonau a Barics Rhufeinig Caerllion


Prisiau


Cyfleusterau

Cŵn tywys yn unig icon Charging car park icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Cyflwyniad fideo icon Llogi Safle icon

Maes parcio talu ac arddangos gyferbyn â'r baddonau, tua 20 o leoedd.

Nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, cysylltwch ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn uniongyrchol ar 025920 573546.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
B4596 i Gaerllion, M4 gorllewin (Cyff 25), dwyrain (Cyff 26).
Rheilffordd
6km/4mllr, Casnewydd, ar lwybr Caerdydd -Casnewydd/Llundain/Manceinion/Lerpwl.
Bws
Llwybrau Rhif 27, 28, 28B Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân.
Beic
NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls).

Cod post NP18 1AE

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
CaerleonFortressBaths@llyw.cymru

Cyfeiriad
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
High St, Caerleon, Casnewydd NP18 1AE

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01633 422518