Skip to main content

Mae'r artist nodedig, Pete Fowler, wedi creu gwaith celf du a gwyn hyfryd sy'n crynhoi bywydau tri cymeriad pwysig yn hanes Cymru.

Dyma'r tri ffigwr:

  • Gilbert de Clare — ‘Gilbert Goch’, un o arglwyddi'r Mers a adeiladodd Gastell Caerffili
  • Llywelyn ap Iorwerth — tywysog Gwynedd a unodd Cymru
  • Owain Glyndŵr — a oedd yn llywodraethu yng Nghymru yn y canoloesoedd ac a arweiniodd wrthryfel am gyfnod hir 

Argraffwch daflen a defnyddiwch bensiliau, pinnau neu baent i ychwanegu lliw at y dyluniadau trawiadol hyn.

 

P'un a yw'n ddraig ffyrnig yn ymosod ar gastell neu'n fyddin yn gorymdeithio i'r gad, codwch ben ysgrifennu a gadewch i'ch dychymyg ddweud y stori.