Skip to main content

Cymerwch gip ar yr adnoddau canlynol ac archwiliwch dapestri, appliqué, brodwaith a thechnegau pwytho, gwehyddu a thechnegau eraill i lunio ar ddefnydd, yr artistiaid sydd wedi'u creu a'r straeon maen nhw wedi'u hadrodd.

Meddyliwch sut y gallech chi ddatblygu eich celf tecstilau eich hun, a'r straeon y gallech chi eu hadrodd drwyddo, a allech chi bwytho stori gyda'ch gilydd?

Efallai y gallech chi greu eich Stori a'ch Llwybr eich hun? Efallai y gallech chi gysylltu eich stori â safle hanesyddol?

Os gwnewch hynny, edrychwn ymlaen at glywed am eich creadigaethau a'u gweld.