Skip to main content

Egwyddorion Cadwraeth ar Waith

Rheoli Newid i Asedau Hanesyddol: Egwyddorion Cadwraeth ar Waith

Wrth i ni ofalu am ein hasedau hanesyddol, hwyrach y bydd angen i ni wneud newidiadau iddyn nhw, ond mae’n rhaid i ni eu gwneud mewn modd sy’n gwarchod eu nodweddion arbennig. Yn achos asedau hanesyddol pwysig cenedlaethol, hwyrach y bydd angen caniatâd ar gyfer gwahanol fathau o newid. Ond mae canllawiau cyffredinol i’w dilyn ar gyfer yr holl asedau hanesyddol wrth wneud newidiadau a fydd yn gymorth i warchod eu harwyddocâd.

Mae rhagor o wybodaeth am roi egwyddorion cadwraeth ar waith ar gael yn Egwyddorion Cadwraeth ar gyfer Rheoli Amgylchedd Hanesyddol Cymru mewn Ffordd Gynaliadwy.