Skip to main content

Canolfan Soar

Mae Canolfan Soar yn ganolfan diwylliannol treftadaeth Cymraeg dwyieithog, sy'n gartref i gaffi, siop lyfrau a theatr, sy'n denu dros ddeugain mil o ymwelwyr y flwyddyn. Mae'r theatr yn gartref i'n Horgan Peter Conacher Gradd II * 130 oed, sy'n rhan o'n profiad Drysau Agored.

Ail-ddeffro ein horgan hanesyddol yn Theatr Soar, Merthyr Tudful: catalydd ar gyfer 'arloesi syniadau' - ymchwilio i waith cynlluniedig ein Horgan Peter Conacher 130-mlwydd-oed!  Rydym yn eich gwahodd i'n digwyddiad Drysau Agored yn Theatr Soar, Merthyr Tudful, 13:00 pm - 14:00 pm ar ddydd Iau 19 Medi 2019. Bydd cadwraeth ac adfer ein horgan hanesyddol yn Theatr Soar yn darparu adnodd hynod ddiddorol i'n hardal. Mae'n cadw ei beiriant dŵr gwreiddiol a'i fecanwaith chwythu â llaw. Ein gweledigaeth yw defnyddio'r organ fel catalydd ar gyfer datblygiad cymunedol.  Dewch draw i gael cipolwg y tu ôl i'w drysau!

Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly mae'n hanfodol cadw lle. Ffoniwch ein swyddfa docynnau ar 01685 722176 i gadarnhau eich lle.

Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful, CF47 8UB

Mae Canolfan Soar yng nghefn Maes Parcio'r Castell, Merthyr Tudful. Defnyddiwch CF47 8SJ os ydych chi'n defnyddio llywio â lloeren.  Mae gorsaf reilffordd agosaf Merthyr Tudful oddeutu pum munud ar droed o'r lleoliad, tra bod yr orsaf fysiau oddeutu dwy funud i ffwrdd.

Mae gan y lleoliad lle parcio i'r anabl. Mae mynediad i'r theatr yn gofyn am ddefnyddio lifft, sydd wedi'i leoli ar lefel y ddaear is a lefel y ddaear. Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â ni ar 01685 722174

 


Prisiau

Am Ddim