Skip to main content

Agorwyd yr adeilad yn 1912 ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Drefol Rhisga, ac yma roedd ei bencadlys tan iddo ddod i ben ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol yn 1974.

Ers 1988 mae wedi bod yn gartref i Gôr Meibion Rhisga, sydd ag enw da yn y DU a thramor.

Nid yw tu allan yr adeilad wedi newid rhyw lawer, gan gynnwys y cloc sydd wedi cael ei adnewyddu gan y côr.

Mae nifer o’r nodweddion gwreiddiol yn dal yno, a gellir mynd i weld yr ystafell a ddefnyddid fel siambr y cyngor.

Mae’r adeilad yn cymryd rhan yn Drysau Agored am y tro cyntaf. Bydd llyfr o hanes y côr sy’n cynnwys lluniau, The First Forty Years, a CDs ar gael i’w prynu.

Cyfeiriad – Côr Rhisga, St. Mary's Street, Rhisga, NP11 6GQ.

Lleoliad – mae ar St. Mary's Street sydd ar lwybr bws Casnewydd i’r Coed Duon, rhifau 151 a 56. Gellir parcio ar y stryd.

Mae Amgueddfa Rhisga ac Eglwys y Santes Fair hefyd yn cymryd rhan yn Drysau Agored.


Prisiau

Am Ddim