Skip to main content

Ymddiredolaeth Archaeolegol Gwynedd, a thaith tywys archaeolegol o gwmpas Bangor. 

 Ymunwch â ni unwaith eto eleni yn ein swyddfeydd ym Mangor. Unwaith eto byddwn yn cynnig taith dywysedig archaeolegol arall o Fangor - yr hanner gogleddol eleni.

Byddwn hefyd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau crefft ar y thema archaeoleg wedi'u hanelu at gynulleidfaoedd ieuengach. Yn ogystal, gallwch gael rhagor o wybodaeth am y prosiectau mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio arnynt ar hyn o bryd.

Mae'r digwyddiadau a'r gweithgareddau hyn am ddim ond bydd angen i chi archebu lle ar y daith dywysedig. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â dan.amor@heneb.co.uk 01248 366970

Cyfeiriad - Ymddiredolaeth Archaeolegol Gwynedd, Craig Beuno/Garth Rd, Bangor, Gwynedd LL57 2RT    

A5 - o'r gogledd-ddwyrain - ar y dde ar ôl y troad i ffordd Glynne.

Mae croeso i'r rhai sydd â symudedd cyfyngedig barcio yn ein maes parcio (bach). Parcio cyfyngedig ar y stryd gerllaw. Mae meysydd parcio eraill ym Mangor, mae rhai yn talu ac arddangos.


Prisiau

Am Ddim