Skip to main content

Cistiau Trysor

Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.

Ydych chi erioed wedi meddwl sut roedd pobl yn cadw'n lân yn yr oesoedd canol? Wedi ystyried sut roeddent yn difyrru eu hunain? Efallai yr hoffech wisgo dillad canoloesol neu ddysgu am eu dull erchyll o drin y ddannodd?

Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad. Mae'r eitemau yn deffro'r synhwyrau ac yn helpu plant i ddeall bywyd bob dydd ym mhob safle - boed hynny'n gastell, abaty neu dŷ trefol. Holwch i weld a fydd y gist trysor ar gael pan fyddwch yn trefnu eich ymweliad.

Mae cistiau trysor y Tuduriaid ar gael yn y safleoedd canlynol:

  • Ty Elizabethaidd Plas Mawr
  • Castell Rhaglan
  • Llys a Chastell Tretŵr

Mae cistiau trysor canoloesol ar gael yn y safleoedd canlynol:

  • Abaty Glyn y Groes
  • Castell Biwmares
  • Castell Caernarfon
  • Castell Coch
  • Castell Cricieth
  • Castell Cydweli

Mae pob cist drysor yn cynnwys deg casgliad o arteffactau gyda thema arbennig. Gallwch lwytho adnodd i lawr ar gyfer pob casgliad isod.

Taflen addysg Cyfnod Allweddol 2 ar gyfer Cistiau Trysor Ganoloesol ar gael yma.