Skip to main content

Esiamplau o digwyddiadau ar y safle

  • Cyngherddau
  • Dangosiadau ffilm awyr agored
  • Adrodd straeon
  • Gwaith ffotograffiaeth / ffilmio
  • Gosodiadau celf

Gwybodaeth meysydd parcio

Chwe lle parcio hanner can metr o'r fynedfa ac un lle i bobl ag anabledd.

Mynediad i’r Safle

Mae yna ganiatâd cyfyngedig i gerbydau ddod i’r safle , heb gyfyngiadau pwysau. Mae yna giât ochr ar gyfer llwytho / dadlwytho eitemau.

Mynediad i bobl sy’n chael yn anodd symud o gwmpas

Mae'r safle yn gyffredinol yn hygyrch i bawb ond dylai’r ymwelwyr fod yn ymwybodol na all y rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas gyrraedd ystafell gysgu’r mynachod i fyny'r grisiau.

Cyfleusterau

  • Toiled un-rhyw ar gael gyda chyfleusterau i’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud o gwmpas
  • Mae lluniaeth ar gael o'r siop anrhegion
  • Mae byrddau a meinciau picnic
  • A dolen sain gludadwy ar gael
  • Mae’r signal ffôn symudol ar y safle yn wael

Trwydded ar y Safle?

Mae gan y safle drwydded alcohol (nid ar gyfer yfed). Mae gan y safle drwyddedau PRS a PPL hefyd

Mannau o dan do

Y Cabidyldy yw’r prif  ofod mewnol ar y safle ac mae’n gallu dal 25 o bobl. Mae un fynedfa ar gael, tair ffenestr ond dim goleuadau mewnol. Does dim cyfleusterau trydan ond fe allai cebl gael ei redeg o’r Hafdy. Mae'r Ty Haf hefyd ar gael ac mae'n dwy ystafell, yn fesur 11 x 10 troedfedd, gallu ddarparu ar gyfer 15-20 o fobl ac yn gwbl hygyrch. Ceir Ystafell Gysgu’r Mynachod hefyd, sydd i fyny’r grisiau, a’r rheiny’n risiau cul.

Trwydded ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Nac oes

Cynllun o’r safle

Oes

Power ar gael ar y safle

Oes – cyflenwad pŵer 13amp ar gael o’r Ganolfan Ymwelwyr a’r Hafdy.

Dwr ar gael ar y safle

Oes – tap dŵr y prif gyflenwad y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr

Caniatad i osod pegiau yn y llawr

Nac oes

Unrhyw fannau cyfnedig?

Nac oes heblaw am yn ystod gwaith cadwraeth a gwaith cynnal a chadw