Skip to main content

Nodiadau Canllaw

Bwriedir i ddull dehongli Cymru gyfan gael ei ddefnyddio gan gynifer o ddarparwyr dehongli treftadaeth y wlad â phosibl.

Os bydd gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu'r dull ar eich safle/safleoedd, mae help wrth law.  Gyda'i gilydd, mae'r 'Canllaw i Ymarferwyr' a chanllawiau 'Dilynwch y Stori' yn rhoi cyngor ymarferol ar sut i gymryd rhan.