Skip to main content
Castell Coch
Wedi ei gyhoeddi
24 Ion 2020

Ydych chi’n disgwyl am yr amser perffaith i ofyn i’ch partner eich priodi?

Os ydych chi, a’ch bod chi ar gael ddydd Sul, 09 Chwefror 2020, efallai y gallem ni helpu...

I nodi diwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yng Nghymru - Diwrnod Santes Dwynwen - rydym am roi profiad dyweddïo yng Nghastell Coch yn wobr, gan gynnig cyfle i un person lwcus drefnu i ofyn y cwestiwn yng nghastell tylwyth teg eiconig Cymru.

Gyda’r holl gostau wedi’u talu, bydd y profiad unigryw yn cynnwys:

  • mynediad preifat i Gastell Coch ar 09 Chwefror
  • derbyniad siampên yn y cwrt
  • perfformiad gan gôr meibion lleol fel syrpreis
  • te prynhawn i ddau yn Ystafell De y Castell
  • lluniau a fideo o’r cyfan mewn amser real, mewn arddull pry ar y wal.

Ac nid dyna’r cyfan...

Bydd y dyn neu’r ddynes lwcus hefyd yn gallu gwneud cais arbennig i ychwanegu mwy fyth at yr achlysur cofiadwy a rhoi cyffyrddiad personol iddo.

I fod â chyfle i wneud hyn yn realiti, llenwch y ffurflen gais yma cyn 3pm ddydd Gwener 31 Ionawr a dywedwch pam yr hoffech chi ofyn i’ch cariad eich priodi yng Nghastell Coch ar Ddiwrnod Santes Dwynwen eleni.