Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

Cyfeirnod:  87836

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Rhydygwydd

Cymuned ac awdurdod unedol: Manordeilo a Salem, Sir Gâr

Ymgynghoriad: 8 Rhagfyr 2020 - 7 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  70483

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Yr Hen Neuadd Farchnad, Sgwâr y Farchnad, Blaenau Ffestiniog

Cymuned ac awdurdod unedol: Ffestiniog, Gwynedd

Ymgynghoriad: 7 Ionawr 2021 – 4 Chwefror 2021

 

Cyfeirnod:  87826

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Maesglas

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddewi Brefi, Ceredigion

Ymgynghoriad: 21 Ionawr 2021 – 21 Mai 2021

 

Cyfeirnod:  87831

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Trefaes Uchaf, Bethania

Cymuned ac awdurdod unedol: Dyffryn Arth, Ceredigion

Ymgynghoriad: 21 Ionawr 2021 – 30 Ebrill 2021

 

Cyfeirnod:  87832

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Adeilad Fferm amlbwrpas yn Nhrefaes Uchaf

Cymuned ac awdurdod unedol: Dyffryn Arth, Ceredigion

Ymgynghoriad: 21 Ionawr 2021 – 30 Ebrill 2021

 

Cyfeirnod:  87839

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Argae Cronfa Ddwr Llyn y Fan Fach

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87840

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Gwelyau hidlo cynharach ar Afon Sawdde islaw Cronfa Ddwr Llyn y Fan Fach, gan gynnwys y coredau

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87841

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Falfiau ar welyau hidlo cynharach ar Sawdde islaw Cronfa Ddwr Llyn y Fan gan gynnwys y coredau 

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87842

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Pont dros Nant Melyn

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod: 14094

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cyn Ysbyty Ynysu (Prif Floc) Ynys Echni

Cymuned ac awdurdod unedol: Tre-biwt, Caerdydd

Ymgynghoriad: 8 Ebrill 2021 – 6 Mai 2021

 

Cyfeirnod: 14094

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Adeilad golchdy cyn Ysbyty Ynysu, Ynys Echni

Cymuned ac awdurdod unedol: Tre-biwt, Caerdydd

Ymgynghoriad: 8 Ebrill 2021 – 6 Mai 2021

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori.

Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.