Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

Cyfeirnod: 87807

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Tŷ Fferm Graigina  

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanybydder, Sir Gâr 

Ymgynghoriad: 21 Mai 2020 - 15 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87806

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Bwthyn Jim Crow, 2 Sgwâr Jim Crow

Cymuned ac awdurdod unedol: Croesyceiliog, Torfaen

Ymgynghoriad: 21 Mai 2020 - 2 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87808

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Blwch ffôn 161 Cymdeithas y Modurwyr (yr AA) yn Nant-y-ffin

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfihangel Cwmdu gyda Bwlch a Chathedin, Powys

Ymgynghoriad: 28 Mai 2020 - 9 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod:   87801

Emr/cyfeiriad yr adeilad:  Cofeb Rhyfel Ysgol Sir Llangefni

Cymuned ac awdurdod unedol:  Llangefni, Ynys Mon

Ymgynghoriad: 28 Mai 2020 – 9 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87805

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Gatiau Coffa a Phileri-gatiau i fynedfa ogledd-orllewinol Maes Chwarae Clwb Rygbi Casnewydd

Cymuned ac awdurdod unedol: Victoria, Casnewydd

Ymgynghoriad: 2 Mehefin 2020 – 14 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87809

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Eglwys Dewi Sant, Llanychaer

Cymuned ac awdurdod unedol: Cwm Gwaun, Sir Benfro

Ymgynghoriad: 2 Mehefin 2020 – 14 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87803

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Bwythyn Dyffryn, 377 Ffordd Conway

Cymuned ac awdurdod unedol: Mochdre, Conwy

Ymgynghoriad: 2 Gorfennaf 2020 - 13 Awst 2020

 

Cyfeirnod: 87811

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Hen Fwthyn o fewn tir y Garth, Pensarn

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanebdr, Gwynedd

Ymgynghoriad: 2 Gorfennaf 2020 - 13 Awst 2020

 

Cyfeirnod: 87802

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Gweithdy R.L. Jones & Sons, Heol Fawr

Cymuned ac awdurdod unedol: Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Ymgynghoriad: 2 Gorfennaf 2020 - 13 Awst 2020

 

Cyfeirnod: 87796

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Cwrdd y Cyfeillion, 21 Ffordd Erskine

Cymuned ac awdurdod unedol: Bae Colwyn, Conwy

Ymgynghoriad: 7 Gorfennaf 2020 - 18 Awst 2020

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori.

Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.