Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

 

Cyfeirnod:  87826

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Maesglas

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddewi Brefi, Ceredigion

Ymgynghoriad: 21 Ionawr 2021 – 21 Mai 2021

 

Cyfeirnod:  87839

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Argae Cronfa Ddwr Llyn y Fan Fach

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87840

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Gwelyau hidlo cynharach ar Afon Sawdde islaw Cronfa Ddwr Llyn y Fan Fach, gan gynnwys y coredau

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87841

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Falfiau ar welyau hidlo cynharach ar Sawdde islaw Cronfa Ddwr Llyn y Fan gan gynnwys y coredau 

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87842

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Pont dros Nant Melyn

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanddeusant, Sir Gar

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2021 - 25 Mawrth 2021

 

Cyfeirnod:  87850

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Laburnum Cottage, gan gynnwys rheiliau blaen, wal a giât

Cymuned ac awdurdod unedol: Y Fenni, Sir Fynwy

Ymgynghoriad: 7 Gorffennaf 2021 - 29 Rhagfyr 2021

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori.

Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.