Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

 

Cyfeirnod: 87810

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Colwmbariwm ym Mynwent Glyn-Taf

Cymuned ac awdurdod unedol: Pontypridd, Rhondda Cynon Taf

Ymgynghoriad: 15 Medi 2020 - 27 Hydref 2020

 

Cyfeirnod: 87804

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Coch, gan gynnwys melin lifio ynghlwm a gweithdy saer coed a rhod ddwr ar wahân

Cymuned ac awdurdod unedol: Caersws, Powys

Ymgynghoriad: 22 Medi 2020 - 3 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod:  87813

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ffermdy Pen-y-Graig, gan gynnwys waliau cysylltiedig yr ardd, Pentre-celyn, Ruthin, LL15 2SL

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych

Ymgynghoriad: 5 Hydref 2020 – 16 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod87814

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ysgubor, ydlofft, a hen gertws a stablau (Odyn-y-Graig) ar Fferm Pen-y-Graig, Pentre-celyn, Ruthin, LL15 2SL

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych

 5 Hydref 2020 – 16 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod:  87815

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Beudy yn Fferm Pen-y-Graig , Pentre-celyn, Ruthin, LL15 2SL

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych

Ymgynghoriad:  5 Hydref 2020 – 16 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod: 87816

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Sied Wair yn, Fferm Pen-y-Graig, Pentre-celyn, Ruthin, LL15 2SL

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych

Ymgynghoriad: 5 Hydref 2020 – 16 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod:  87817

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Bach, Fferm Pen-y-Graig, Pentre-celyn, Ruthin, LL15 2SL

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanfair Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych

Ymgynghoriad: 5 Hydref 2020 – 16 Tachwedd 2020

 

Cyfeirnod:  87818

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Neuadd Genhadaeth Castell-nedd

Cymuned ac awdurdod unedol: Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot

Ymgynghoriad: 23 Hydref 2020 – 4 Rhagfyr 2020

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori.

Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.