Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

Cyfeirnod: 87795

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Hen Swyddfa’r Post

Cymuned ac awdurdod unedol: Talgarth, Powys

Ymgynghoriad: 20 Chwefror 2020 – 19 Mawrth 2020

 

Cyfeirnod: 87792

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Cofeb Ryfel y Gelli a Cusop

Cymuned ac awdurdod unedol: Y Gelli Gandryll, Powys

Ymgynghoriad: 25 Chwefror 2020 – 24 Mawrth 2020

 

Cyferiod: 87790

Enw/cyferiad yr adeilad: Corffdy ym mynwent Wrecsam 

Cymuned ac awdurdod unedol: Offa, Wrecsam 

Ymgynghoriad: 4 Mawrth 2020 – 1 Ebrill 2020

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.