Skip to main content

Adeiladau rhestredig

Cafodd adeilad rhestredig cyntaf Cymru ei ddynodi yn 1949 ac ers hynny mae mwy na 30,000 o adeiladau ledled y wlad wedi’u rhestru. Y canlynol yw’r prif ddarnau o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth sy’n darparu ar gyfer eu diogelu a’u rheoli mewn ffordd gynaliadwy:

Deddfwriaeth sylfaenol

Is-ddeddfwriaeth