Skip to main content

Henebion cofrestredig

Mae dros 4,000 o henebion cofrestredig yng Nghymru. Y canlynol yw’r prif ddarnau o ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r gwaith o’u diogelu a’u rheoli ar hyn o bryd:

Deddfwriaeth sylfaenol

Is-ddeddfwriaeth