Skip to main content

Datblygiadau cenedlaethol

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Cais cynllunio am brosiect seilwaith mawr o bwys cenedlaethol yw datblygiad o arwyddocâd cenedlaethol (DAC); er enghraifft, fferm wynt, pwerdy neu gronfa ddŵr. Bydd arolygwr cynllunio yn ystyried ceisiadau DAC, cyn gwneud argymhellion i’r Gweinidog. Yna, mae’r Gweinidog yn penderfynu a yw am roi caniatâd neu beidio.

Rydym yn darparu cyngor i’r Arolygiaeth Gynllunio ynglŷn ag effaith bosib Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol arfaethedig ar y canlynol:

 • henebion cofrestredig a’u lleoliadau
 • adeiladau cofrestredig a’u lleoliadau
 • parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig a’u lleoliadau
 • tirweddau hanesyddol cofrestredig
 • drylliadau gwarchodedig
 • Safleoedd Treftadaeth y Byd.

Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol

Mae llywodraeth y DU yn ymgynghori â ni ar brosiectau datblygu ynni a harbwr o bwys cenedlaethol yma yng Nghymru – prosiectau sydd angen math arbennig o gydsyniad o’r enw ‘cydsyniad datblygu’;  sy’n cael eu pennu gan lywodraeth y DU yn dilyn archwiliad cyhoeddus gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Rydym yn cynghori’r Arolygiaeth Gynllunio ar effaith bosib prosiectau seilwaith cenedlaethol arfaethedig ar:

 • henebion cofrestredig a’u lleoliadau
 • adeiladau rhestredig a’u lleoliadau
 • parciau a gerddi hanesyddol cofrestredig a’u lleoliadau
 • tirweddau hanesyddol cofrestredig
 • drylliadau gwarchodedig
 • Safleoedd Treftadaeth y Byd.