Skip to main content

Byddwch yn barod am gyfuniad rhithwir o dreftadaeth adeiledig ddiwydiannol a chrefyddol Cymru

Dewch i ddarganfod mawredd a phrydferthwch Abaty Tyndyrn, yng nghefn gwlad gogoneddus de Cymru, cyn mentro i'r gogledd-ddwyrain i fynd ar daith rithwir o gwmpas Abaty Glyn y Groes.

Abaty Tyndyrn

Abaty Glyn y Groes

Yna, camwch i fyd diwydiannol y gwaith haearn o'r 18fed ganrif sydd yn y cyflwr gorau yn y byd, Blaenafon. Mae ganddo saith sgan 3D blaengar, felly fis Medi gallwch grwydro pob cornel o’r safle unigryw hwn yn rhithwir.

Gwaith Haearn Blaenafon