Skip to main content

Profwch ryfeddod treftadaeth grefyddol adeiledig Cymru o’ch cartref...

Rhyfeddwch at do cerfiedig Capel y Rug a’i ddyluniadau blodeuog mewn ymweliad rhithwir â’r eglwys ail-ganrif-ar-bymtheg hon yn Sir Ddinbych.

**TAITH RITHWIR NEWYDD**

Gweld Taith Rithwir 3D Capel y Rug

Darganfyddwch faint a harddwch llwyr Abaty Tyndyrn, wedi'i osod yn erbyn cefn gwlad ogoneddus de Cymru, cyn teithio i'r gogledd-ddwyrain i fynd ar daith rithwir o Abaty Glyn y Groes.

Abaty Tyndyrn

Abaty Glyn y Groes