Skip to main content

Profwch ryfeddod treftadaeth grefyddol adeiledig Cymru o’ch cartref...

Rydym yn falch o allu lansio arddangosfa rithiwr newydd Rebecca Wyn Kelly, ‘Genius Loci’ yn Abaty Ystrad Fflur, fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol, Y Lle Celf a’r Lle Hanes. Mae Rebecca Wyn Kelly yn arlunydd tirwedd, sy'n ffynnu ar osod gwaith mewn lleoliadau anghysbell.

Trwy ddewis ymrwymo i'r tir, mae ei gwaith yn herio'r hyn y gall stiwdio neu oriel fod.

Abaty Ystrad Fflur / Strata Florida Abbey

Abaty Tyndyrn / Tintern Abbey

Abaty Glyn y Groes / Valle Crucis Abbey

Capel y Rug