Skip to main content

 

Canolfan Adnoddau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd yw’r man delfrydol i ddechrau olrhain hanes eich teulu.  Ceir yma nifer fawr o gofnodion ar gyfer yr hen siroedd Fflint a Dinbych

Dewch atom i gael goleuni pellach ar sut i fynd ati i ddarganfod hanes eich teulu.   Bydd gwirfoddolwyr o’r Gymdeithas yn y Ganolfan yn barod i’ch helpu.

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd, Stryd y Ffynnon, Cefn Mawr, Wrecsam LL14 3AL.

Cyfarwyddiadau: Trowch oddi ar yr A483 yn Rhiwabon, dilynwch yr A539 Llangollen/Rhiwabon. Ewch i’r allanfa 1af ar y gylchfan i’r B5605. Ar ôl cyrraedd Rhosymedre, trowch i’r dde i’r Stryd Fawr, mae hon yn arwain i Stryd y Ffynnon.  Trowch i’r dde i’r maes parcio ar ôl pasio "Lads and Dads".  Mae’r Ganolfan yng nghefn yr adeilad.

Mae’r adeilad hwn yn addas i’r anabl.


Prisiau

Am Ddim

Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sad 28 Medi 2019
10:00 - 16:00

Digwyddiadau eraill y byddech efallai yn eu hoffi

Pob digwyddiad