Skip to main content

 

Canolfan Adnoddau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd yw’r man delfrydol i ddechrau olrhain hanes eich teulu.  Ceir yma nifer fawr o gofnodion ar gyfer yr hen siroedd Fflint a Dinbych

Dewch atom i gael goleuni pellach ar sut i fynd ati i ddarganfod hanes eich teulu.   Bydd gwirfoddolwyr o’r Gymdeithas yn y Ganolfan yn barod i’ch helpu.

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd, Stryd y Ffynnon, Cefn Mawr, Wrecsam LL14 3AL.

Cyfarwyddiadau: Trowch oddi ar yr A483 yn Rhiwabon, dilynwch yr A539 Llangollen/Rhiwabon. Ewch i’r allanfa 1af ar y gylchfan i’r B5605. Ar ôl cyrraedd Rhosymedre, trowch i’r dde i’r Stryd Fawr, mae hon yn arwain i Stryd y Ffynnon.  Trowch i’r dde i’r maes parcio ar ôl pasio "Lads and Dads".  Mae’r Ganolfan yng nghefn yr adeilad.

Mae’r adeilad hwn yn addas i’r anabl.


Prisiau

Am Ddim