Skip to main content

Mae Capel Pendref yn Gapel Annibynwyr, ac yn adeilad rhestredig Gradd II*.  Dyma’r capel hynaf yn Rhuthun. Cyrhaeddodd ei ffurf bresennol yn 1875 ac mae ganddo fwa hardd o faen nadd ar ei flaen yn ogystal â chyntedd Tyscanaidd. Mae’r galeri ar dair ochr y tu mewn dan nenfwd blodeuog.

Bydd y capel ar agor i’r cyhoedd fel rhan o benwythnos Drysau Agored Rhuthun ar 7 ac 8 Medi 2019.

Stryd y Ffynnon, Rhuthun, LL15 1AH

Ar Stryd y Ffynnon, Rhuthun. Safle bws gerllaw. Parcio cyfyngedig yn Sgwâr San Pedr. Meysydd parcio yn y dref a pharcio ar y stryd.

Gall fod yn anodd i rai gyrraedd ato.  Gris o’r palmant. Grisiau wrth y brif fynedfa. Mynediad gwastad i’r festri yn y cefn.

 


Prisiau

Am Ddim