Skip to main content

Eglwys restredig Gradd II*, y mae'r rhan fwyaf ohoni yn ailadeilad o 1832, ac mae'r tu mewn yn odidog. Mae tair haen i'r pulpud, organ siambr yn y galeri gorllewinol ac mae enwau'r ffermydd lleol wedi'u paentio ar y corau.  

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2005.

Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Cynhaearn, ger Pentrefelin, Ynyscynhaearn, Gwynedd, LL52 0PT.                                                                          

SH 525 388.

Gellir ei chyrraedd drwy sarn a giât cae lle mae'r ffordd yn crymu yng nghanol Pentrefelin. Mae'r Sarn 3/4m o hyd ac mae mannau parcio cyfyngedig ar y pen.  


Prisiau

Am Ddim