Skip to main content

Mae hen eglwys Sant Jerome yn enwog am ei sgrin o’r 15fed ganrif hwyr, un o’r rhai gorau yn ne Cymru.

Cafodd ei hadfer yn y 19eg ganrif rhwng 1863 a 1878 o dan oruchwyliaeth J.P. Seddon.

Mae ‘Dynion Gwyrdd’ Sant Jerome o’r canoloesoedd cynnar hefyd o ddiddordeb arbennig, yn bennaf oll am eu cerfiadau cain. Y cerfiadau hyn a achosodd i Arglwyddes Rhaglan fathu enw ‘y Dyn Gwyrdd’ yn y 1930au. Cyn hyn, fe’u gelwid yn “bennau deiliog”.

Mae’r eglwys nawr dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. Bydd taflenni ffeithiau am ddim ar hanes a chadwraeth yr adeilad ar gael. Cyfeiriad: Sant Jerome, Llangwm Uchaf, Sir Fynwy, NP15 1HA.       SO 43291 00557. Oddi ar y B4235. Noder: mae offer cyfeirio lloeren yn mynd â chi i eglwys arall y pentref. Er mwyn dod o hyd i Sant Jerome – cariwch ymlaen i’r dwyrain ar hyd y ffordd sy’n troelli at yr eglwys. Mae llawer o risiau serth yn arwain i lawr at yr eglwys. Nid oes llawer o le parcio.


Prisiau

Am Ddim