Skip to main content

Mae’r hen eglwys hon, sy’n adeilad canoloesol a chanddo eil ogleddol o 1904, o dan ofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. 

Mae dwy ddelw ganoloesol tu mewn (sydd wedi gweld dyddiau gwell) y tybir mai Martel a’u creodd.

Preswyliwr enwocaf y plwyf bychan hwn oedd Henry Jones oedd fwyaf adnabyddus am ddyfeisio blawd codi.

Bydd yr eglwys ar agor i ymwelwyr a bydd arweinlyfrau byr ar gael i’w darllen yn yr eglwys ac i fynd adref gyda chi.

Cyfeiriad: Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel Rogiet, Caldicot, Sir Fynwy, NP26 3UR.

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 23A; ar y B4245 – drwy Fagwyr a Gwndy. O dan yr M4 – mae’r eglwys ar y chwith.

Saif yr eglwys ar fferm sy’n cael ei defnyddio. Gofynnir i ymwelwyr barchu hyn.

Parciwch yn y gilfan fechan tu allan i fynedfa buarth y fferm.  


Prisiau

Am Ddim