Skip to main content

Saif yr eglwys mewn mynwent enfawr sy’n dangos pa mor fach yw hi. Mae’r eglwys wag hon bellach yng ngofal Cyfeillion Eglwysi Digyfaill.

Fel cynifer o adeiladau Cymru mae’n anodd rhoi dyddiad iddo ond mae ei wreiddiau yn amlwg yn ganoloesol a rhan fwyaf ei offer o’r 18fed ganrif, gan gynnwys y rheiliau cymun a’r pulpud.

Dyma grefydd ddiymhongar ar ei gorau – waliau syml, strwythuredig iawn, sy’n cysgodi gofod ble nad oedd gwahaniaethu ar sail cyfoeth. Un math o seddi sydd, a’r rheini’n iwtilitaraidd dros ben.

Tal-y-llyn, Aberffraw, Tŷ Croes, Ynys Môn LL63 5TQ

Ar y ffordd o Walchmai i Aberffraw;

Gyferbyn â Llyn Padrig


Prisiau

Am Ddim