Skip to main content

Yn swatio ar waelod bryniau Eryri mae un o erddi mwyaf hudol y byd. Gyda'i golygfeydd dramatig, casgliadau o blanhigion hanesyddol, coed campus ac arddulliau garddwriaethol niferus, bydd yn cyffwrdd â'ch calon ac yn byw yn y cof am amser maith.

Mae'r baradwys 80 erw hon yn llawn planhigion a gasglwyd gan grwydrwyr byd enwog. Cewch wychder Eidalaidd ar y terasau, tawelwch yng nghysgod brith forderi'r llwyni a drama yn y glyn gyda'i raeadrau a'i gonwydd tal.

Crwydrwch Goedwig a Chae Ffwrnes gyda golygfeydd godidog ar draws yr ardd at y terasau a'r neuadd.

Cyfeiriad: Gardd Bodnant Tal-y-Cafn, ger Bae Colwyn, Conwy LL28 5RE.

Cyfarwyddiadau: 8 milltir i'r de o Landudno a Bae Colwyn. Ewch oddi ar yr A55 ar Gyffordd 19 a dilynwch yr arwyddion brown. Mae'r bws rhif 25 o Landudno yn stopio tu allan i'r gatiau.


Prisiau

Am Ddim