Skip to main content

Mae Wayfarer yn adeilad rhestredig o’r 16eg ganrif. Adeilad du a gwyn ffrâm bren, a rhannau ohono’n dyddio’n ôl i’r 1500au. Roedd yr adeilad yn wreiddiol wedi ei gysylltu â thafarn y Cross Foxes (yn fwy diweddar y Wynnstay Arms) gan borth siâp bwa ac fe’i defnyddiwyd i dacio ceffylau, rhan o’r stablau a thŷ coets yn perthyn i’r dafarn goets.

Siop Wlân Wayfarer

Stryd y Ffynnon

Rhuthun

Sir Ddinbych

LL11AN

Mae bysys yn aros yn Stryd y Farchnad yn Rhuthun. O’r safle bws, cerddwch i fyny’r stryd at Sgwâr San Pedr a chymerwch y ffordd nesaf i lawr i’r chwith. Mae lle i barcio yn y maes parcio cyfagos yn Lôn Dogfael.

 


Prisiau

Am Ddim