Skip to main content

Adnoddau Addysg Cyfnod Sylfaen

Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho’ch dewis chi o becynnau addysgol.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Hanes, Y Synhwyrau a Llythrennedd

Cyflwyno, ymchwilio a thrafod yr hyn sy’n wahanol mewn cartrefi o’r 1900au â’n cartrefi ni heddiw.

Llythrennedd, Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Cyflwyno, ymchwilio a thrafod yr hyn sy’n wahanol mewn Castell â’n cartrefi ni heddiw.