Skip to main content

Castell Caernarfon — fideo treigl amser

Gwyliwch wrth i Gastell Caernarfon gael ei ail-greu gan ddefnyddio 70,000 o frics Lego yn y fideo treigl amser anhygoel hwn. Gwyliwch bob darn yn cael ei roi yn ei le, gyda cherddoriaeth thema gyffrous Game of Thrones yn y cefndir. 

Mae’r gwaith hwn yn un o restr hirfaith o gestyll Lego a grëwyd gan Bob Carney, cyn-ddermatolegydd 72 oed o Illinois. 

Mi gymerodd hi dros dri mis i Bob gwblhau’r gwaith, ond gallwch chi ymlacio a gwylio’r fideo o 6,000 o ddelweddau unigol mewn dim ond 3 munud.