Skip to main content

Ymunwch â cheidwad Cadw, Owen Evans, wrth iddo archwilio pentref Oakdale a’i ddyluniad chwyldroadol yn ein taith treftadaeth 15 munud ddiweddaraf.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Oakdale

golygfa o'r awyr Oakdale aerial view

 

 

Mae'r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio tref Caerffili, sy'n enwog am ei chaws a'i chastell o'r 13eg ganrif.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Cofebion a Pharciau Caerffili

Castell Caerffili/Caerphilly Castle

Mae’r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio’r ardal i’r de-orllewin o’r Waun — Llanarmon Dyffryn Ceiriog — anheddiad bach â hanes hir iawn; ymunwch  â’n tywysydd Cadw, Fiona, sy’n byw’n lleol, i ddarganfod treftadaeth yr ardal gadwraeth brydferth hon.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Llanarmon

West Arms Pub - Llanarmon-Dyffryn-Ceiriog from north

 

Mae'r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio'r ardal o amgylch swyddfa Cadw, gan olrhain twf Bedwas o fod yn anheddiad canoloesol i gymuned fwyngloddio.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Bedwas

15-Minute Heritage - Bedwas Church Street and Hillside