Skip to main content

Ewch am dro hyfryd rhwng pentrefannau Marian, Mynydd ac Acstyn a gadewch i Lorna, sy’n gweithio i Cadw, dynnu sylw at rai o’r nodweddion naturiol a hanesyddol sydd o ddiddordeb.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Marian, Trelawnyd, Mynydd ac Acstyn

15-minute-heritage-bryn-y-gwynt-residential-property

Ymunwch â llwybr treftadaeth 15 munud tipyn yn fwy egnïol a darganfyddwch sut y gwnaeth ffrwydriad mewn poblogaeth yn ystod datblygiad y diwydiant glo yn yr 1800au drawsnewid pentref bach gwledig Cross Inn i fod yn dref brysur o’r enw Rhydaman.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Cŵn, pyllau glo ac atgofion mwyngloddio

15-Minute Heritage - Ammandord park entrance gates

Ymunwch â cheidwad Cadw, Owen Evans, wrth iddo archwilio pentref Oakdale a’i ddyluniad chwyldroadol yn ein taith treftadaeth 15 munud ddiweddaraf.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Oakdale

golygfa o'r awyr Oakdale aerial view

 

 

Mae'r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio tref Caerffili, sy'n enwog am ei chaws a'i chastell o'r 13eg ganrif.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Cofebion a Pharciau Caerffili

Castell Caerffili/Caerphilly Castle

Mae’r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio’r ardal i’r de-orllewin o’r Waun — Llanarmon Dyffryn Ceiriog — anheddiad bach â hanes hir iawn; ymunwch  â’n tywysydd Cadw, Fiona, sy’n byw’n lleol, i ddarganfod treftadaeth yr ardal gadwraeth brydferth hon.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Llanarmon

West Arms Pub - Llanarmon-Dyffryn-Ceiriog from north

 

Mae'r llwybr treftadaeth 15 munud hwn yn archwilio'r ardal o amgylch swyddfa Cadw, gan olrhain twf Bedwas o fod yn anheddiad canoloesol i gymuned fwyngloddio.

Gweld Treftadaeth 15 Munud – Archwilio Bedwas

15-Minute Heritage - Bedwas Church Street and Hillside