Skip to main content

Edrychwch drwy lens ein Treftadaeth Ddi-gariad? Prosiect — menter a ariennir gan y Loteri i gysylltu pobl ifanc a'u hysbrydoli i ddarganfod hanes eu cymunedau lleol.

Stori Doc Penfro

Mae grŵp Doc Penfro yn gwau naratif o amgylch unig Iard Dociau’r Llynges Frenhinol yng Nghymru sydd â chyfoeth o hanes milwrol a chymdeithasol.

Mae eu taith ddarganfod, a gofnodir yn eu ffotograffau eu hunain, yn rhoi persbectif newydd i ni ar sut mae gwahanol genedlaethau’n edrych ar eu hamgylchedd o ddydd i ddydd.

Edrychwch ar StoryMap Doc Penfro sydd wedi’u creu o’u profiadau…

Gweld Treftadaeth 15 Munud — Archwilio Doc Penfro

15-Minute Heritage - Pembroke Dock building
Haenau o Dirwedd ym Mhwll Glo Fernhill

Ym Mlaenrhondda, roedd ein grŵp Treftadaeth Ddisylw? yn cynnwys pobl ifanc o Plant y Cymoedd a fu’n gweithio gyda staff Cadw i archwilio a dehongli Stryd Caroline a Phwll Glo Fernhill sydd bellach wedi’u dymchwel, yn ogystal â chanfod mwy am fyw a gweithio yno.

Archwiliwch StoryMap Glofa Fernhill a grëwyd o’u profiadau…

Gweld Treftadaeth 15 Munud — Archwilio Glofa Fernhill

15-minute heritage - Fernhill Colliery

© Hawlfraint Chris Allen a'i drwyddedu i'w ailddefnyddio o dan Creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0