Skip to main content

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn. Dewch i gael hwyl gyda nhw!

Dewch i gyfarfod y Teulu i gael dysgu am eu bywydau. Rhowch gynnig ar wneud marsipán neu flodeuglwm, a dewch i ddawnsio a chwarae gemau.


Prisiau

Categori
Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£7.30
*Teulu
£21.20
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.40
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.80

*Mynediad i 2 oedolyn a hyd at 3 plentyn o dan 18


Amseroedd

Dyddiad Amseroedd
Sul 25 Awst 2019
11:00 - 16:00
Sad 28 Medi 2019
11:00 - 16:00
Sul 29 Medi 2019
11:00 - 16:00