Skip to main content

Cwrs Carlam y Castell

10 Ffordd Gadarn i Gychwyn  ar Eich Antur  yn ein Castell!

Os ydych ar fin dechrau ar eich antur hanesyddol nesaf yn un o'n safleoedd deniadol, edrychwch ar restr o syniadau ysgogol ac ysbrydoliaeth greadigol ar gyfer eich ymweliad. 

Dyma ddetholiad o'n hoff brofiadau yn ein cestell i'ch helpu i wneud y gorau o'ch taith.

  1. Dal y peiriannau gwarchae canoloesol ar waith yng Nghastell Caerffili. Gwyliwch mewn anghrediniaeth wrth i ergydau gael eu tanio dros waliau'r castell ac i mewn i'r ffos o amgylch!
  2. Mwynhewch bicnic ar lawnt fowlio Brenin Siarl I. Efallai ei bod yn dipyn o syndod, ond yn y fan arbennig hon yng Nghastell Rhaglan, gallwch chi fwyta eich hoff frechdan o flaen llosgfynydd enfawr ...! (Ddim mewn gwirionedd ... Ond ymddengys bod llawer o'n fforwyr castell bach yn camgymryd Pen-y-fâl cyfagos am Fynydd Fuji!).
  3. Cymerwch hun-luniau perffaith o flaen y tŵr cam eiconig yng Nghastell mwyaf Cymru. Oeddech chi'n gwybod bod y tŵr cam yng Nghastell Caerffili yn ne Cymru yn pwyso allan yn fwy na thŵr Pisa?
  4. Chwiliwch am greaduriaid chwedlonol yng nghastell tylwyth teg Cymru. Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, dilynwch lwybr hudolus o gwmpas Castell Coch ac edrychwch am ddeg rhywogaeth wahanol o dylwyth teg hudolus o amgylch y castell - pob un ag enw Cymraeg traddodiadol. I ddechrau, lawrlwythwch ap cyfredol Cadw.
  5. Ewch i’r 'Pedwar Mawr'. Mae Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Conwy a Chastell Harlech yng ngogledd Cymru yn ffurfio Safle Treftadaeth y Byd UNESCO ar y cyd. 
  6. Gadewch i Gastell Talacharn eich ysbrydoli. Cydiwch mewn beiro a dilynwch olion traed y bardd Cymreig, Dylan Thomas, wrth i chi ddarganfod y bardd ynoch yng nghanol yr heneb hardd.
  7. Dod yn ddarn gwyddbwyll ar fwrdd gwyddbwyll maint bywyd. Ewch i Gastell Caernarfon i chwarae 'Gêm y Goron' - bwrdd gwyddbwyll maint llawn sy'n esbonio tarddiad Tywysogion Cymru, o Golofn Eliseg hyd heddiw.
  8. Chwiliwch am Ddreigiau Bach rhithiol sydd wedi'u cuddio o gwmpas saith castell canoloesol. Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, chwiliwch am 70 o Ddreigiau Bach yng nghestyll Caerffili, Harlech, Biwmares, Conwy, Caernarfon, Rhaglan a Chas-gwent gan ddefnyddio'ch ffôn (hud). Lawrlwythwch ap cyfredol Cadw i ddechrau eich helfa.
  9. Edrychwch allan o Dŵr yr Eryr uchel yng Nghastell Caernarfon. Mae Tŵr yr Eryr Caernarfon mor drawiadol fel y gallai basio, bron â bod, fel castell ynddo'i hun! Yn sefyll yn falch ar lannau’r Afon Menai, mae ei do cadarn yn brolio tri thwred ychwanegol, sy’n sefyll uwchben strydoedd cobls yr 17eg ganrif yng Nghaernarfon.
  10. Ewch i ymweld â drysau castell hynaf Ewrop. Castell Cas-gwent yw cartref balch y drysau castell hynaf yn Ewrop. Allwch chi ddyfalu eu hoedran? Datryswch y pos hwn i ddarganfod: tywh tcna