Skip to main content

Cynllun Timebanking

Mynediad am ddim i safleoedd Cadw i wirdfoddolwyr Timebanking

Mae Cadw yn gweithio mewn partneriaeth â 2 chynllun bancio/credyd Amser er mwyn cynyddu hygyrchedd henebion lleol a chenedlaethol ledled Cymru ar gyfer ei aelodau.

Mae'r cynllun yn galluogi'r rhai sy'n cefnogi eu cymunedau lleol trwy roi amser, i dreulio'u hamser yn ymweld â henebion sydd yng ngofal Cadw, gan gael profiad o’n safleoedd a'u hanes, a hynny am y tro cyntaf efallai.

Mae ein cynnig gyda phob partner wedi'i deilwra er mwyn diwallu anghenion y gwahanol fodelau gwirfoddoli sydd gan bob un. Mae gweithgareddau a digwyddiadau pellach yn cael eu harchwilio gyda'r ddwy ochr wrth i'n partneriaethau ddatblygu.

Rhoddir mynediad am ddim i safle dan reolaeth Cadw sy’n codi tâl (ac eithrio digwyddiadau arbennig lle gall taliadau ychwanegol fod yn berthnasol) i:

  • Tempo (Spice gynt) — 4 Credyd Amser fesul person/fesul ymweliad
  • Timebanking UK — Un Taleb (gwerth 4 awr) fesul person / fesul ymweliad

Am fwy o fanylion am ein partneriaid a rhoi amser, gweler:

Beth am ffurfio grŵp Credyd Amser gyda'ch gilydd a mwynhau diwrnod allan cwbl wahanol, yn un o safleoedd Cadw sy’n ddifyr i’w archwilio? Os gwnewch hyn, gofynnwn i chi ffonio eich safle dewisol ymlaen llaw i sicrhau bod modd iddyn nhw estyn croeso i’ch grŵp.

Os byddwch yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gofnodi eich ymweliad, a fyddech cystal â thagio'ch postiadau/trydar gyda @cadwcymru neu #Cadw, a naill ai:

  • Tempo –Twitter @tempo_tweetsFacebook#TempoTimeCredits
  • TimebakingUk – Twitter @TimebankingUK  

Os byddwch yn anfon ffotograff o'ch diwrnod bancio amser atom yn un o safleoedd Cadw, gyda'ch caniatâd i Cadw ei ddefnyddio, i Cadw.education@llyw.cymru mae’n bosib y gallwn ei ddefnyddio wrth i ni hyrwyddo gwirfoddoli, Bancio amser ac ymweliadau credyd.

Sylwer, os gwelwch yn dda - nid yw’r cynllun bancio amser yn berthnasol i safleoedd Cadw a Reolir ar y Cyd, sef Carreg Cennen, Dolwyddelan, Cerrig Margam na Chastell Weble.